tiistai 24. toukokuuta 2016

Opesilta-projekti loppusuoralla

Opesilta-projekti alkaa olla jo loppusuoralla ja maali häämöttää. Projektin viimeisen kirjallisen tuotoksen eli projektiraportin kirjoittaminen on hyvässä vauhdissa ja on ollut hienoa huomata, että projektisuunnitelman kirjoittamisen jälkeen projektissa tosiaankin on tapahtunut paljon ja vieläpä menestyksekkäästi. 


Projektiraportissa projektiryhmä pohtii muun muassa projektin alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista, analysoi aikataulumuutosten syitä ja seurauksia sekä arvioi projektin haasteita ja oppimiskokemuksia. Jokainen projektiryhmäläinen kirjoittaa myös omasta näkökulmastaan projektin etenemisestä sekä omasta oppimisestaan.

Antoisinta projektiraporttia kirjoittaessa on ollut huomata, että projektin tavoitteet ovat täyttyneet hienosti. Olemme siis ymmärtäneet tilaajan toiveet projektille ja pystyneet toteuttamaan niitä. Tätä on edistänyt tiivis yhteistyö tilaajan kanssa sekä mahdollisuudet keskustella ideoista yhdessä. Meille ei ole siis ole käynyt kuten Nooalle ;)


Toinen mainittava onnistuminen koskee sitä, että projektin alussa arvioiduista riskeistä vain muutama toteutui projektin aikana. Lisäksi onnistuimme pitämään toteutuneiden riskien haittavaikutukset pieninä, koska projektin käytänteet ja toimintatavat oli suunniteltu niin perusteellisesti ja toimiviksi.

Nyt on aika kiittää ja kumartaa. Kiitos, että olet kulkenut kanssamme Opesillalla nämä tiivistahtiset nelisen kuukautta. Projektiryhmä hoitaa vielä valmiiksi projektiraportin, viimeisen kokouksen sekä muutamia teknisiä yksityiskohtia ja luovuttaa lopuksi projektin tulokset tilaajalle. Sitten onkin aika kipaista paljain jaloin kesälomalle.

- Sisko 

Kuvat:
http://hs10.snstatic.fi/webkuva/sarjis/560/1349779382160?ts=440
http://hs13.snstatic.fi/webkuva/sarjis/560/1349763215712?ts=163perjantai 13. toukokuuta 2016

Pilotointikokemuksia

Projektimme on nyt siinä vaiheessa, että täydennyskoulutusmallit on pilotoitu kahdessa Jyväskylän alueen koulussa huhti-toukokuun vaihteessa. Projektiryhmä jalkautui kouluille kahtena peräkkäisenä viikkona kouluttamaan opettajia ohjelmoinnin opetuskäytöstä. Koulutus oli perusopetuksen opettajille suunnattua alkeistason opetusta.

Kumpaankin pilottiin kuului kaksi opetuskertaa. Pilotti 1:ssä oli yksi pääkouluttaja, jonka johdolla keskusteltiin siitä, mitä algoritminen ajattelu ja ohjelmointi ovat eri oppiaineissa uusien Opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Mukana oli myös yksi avustaja. Näin kaikille osallistujille saatiin tukea ohjelmointiharjoitusten kanssa nopeasti. Vaikka suurimmalle osalle ohjelmointi oli uusi tuttavuus, kaikki pääsivät tekemisen makuun ja mahtui mukaan onnistumisen elämyksiäkin.

Pilotti 2:ssa koulutuskerroilla oli kaksi kouluttajaa, ja koulutus oli hivenen pidempi kuin pilotti 1:ssä. Näin myös keskustelulle ja opettajien omien ohjelmoinnin integrointi-ideoiden toteutukselle oli enemmän aikaa. Pilotti 2:ssa lähdettiin myös OPS:sta ja algoritmisesta ajattelusta. Ajatus siitä, että ohjelmoinnin opetus alakoulussa voi alkaa ilman että kosketaankaan tietokoneeseen, oli monille osallistujille uusi. Kummassakin pilotissa opettajat myös ilahtuivat siitä, että itse asiassa he ovat jo opettaneet algoritmista ajattelua oppilailleen. Koulutuksen myötä sitä voidaan opettaa tietoisesti ja tavoitteellisesti.

Pilotointi osoitti, että projektiryhmän luomat täydennyskoulutusmallit ja -paketit toimivat käytännössä. Koulutuskertojen parasta antia oli kuitenkin mielestäni huomata, että saimme riisuttua mystiikkaa ohjelmoinnin opetuksen ympäriltä, ja että monelle jäi tunne, että ohjelmointia voisi opetella lisääkin.

- Emilia

sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Kehityskeskustelu

Projektin aikana olen pitänyt projektilaisille myös pienimuotoiset kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissahan pyritään perehtymään jokaisen työyhteisön jäsenen työhön, osaamiseen ja kehittymistarpeisiin laajemmin ja syvemmin sekä tarkastelemaan mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa. 

Kehityskeskustelussa pyrinkin järjestämään hetken, jossa jokainen projektialainen sai projektipäällikön kanssa henkilökohtaisen, häiriöttömän keskustelu hetken, jossa voitaisiin keskustella projektista. Vaikka keskustelussa käytinkin apuvälineenä lomaketta, pyrin itse keskustelussa vapaaseen, avoimeen ja joustavaan ilmapiiriin. Tarkoituksena oli siis keskustella siitä, mitä projektin aikana oli jo tehty ja mitä tultaisiin seuraavaksi tekemään ja myös miten. Tavoitteena oli myös antaa molemminpuolisen palautetta. 

Keskusteluiden pohjimmaisena tavoitteena oli edistää yhteistyötä ja työilmapiiriä, jopa työhyvinvointia ja tietenkin työmotivaatiota. Pyrin myös löytämään jokaisen projektilaisen kanssa toimivan viestintätavan, miten tavoittaisimme toisemme parhaiten ja etenkin helpoiten. Mielestäni keskustelut onnistuivat hyvin, koska keskusteluissa löytyi mm. monia yhteisiä toiveita siitä, miten olisi mielekästä työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka toimia erityisesti yhdessä, että nämä tavoitteet saavutettaisiin.

-Päivi