sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Kehityskeskustelu

Projektin aikana olen pitänyt projektilaisille myös pienimuotoiset kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissahan pyritään perehtymään jokaisen työyhteisön jäsenen työhön, osaamiseen ja kehittymistarpeisiin laajemmin ja syvemmin sekä tarkastelemaan mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa. 

Kehityskeskustelussa pyrinkin järjestämään hetken, jossa jokainen projektialainen sai projektipäällikön kanssa henkilökohtaisen, häiriöttömän keskustelu hetken, jossa voitaisiin keskustella projektista. Vaikka keskustelussa käytinkin apuvälineenä lomaketta, pyrin itse keskustelussa vapaaseen, avoimeen ja joustavaan ilmapiiriin. Tarkoituksena oli siis keskustella siitä, mitä projektin aikana oli jo tehty ja mitä tultaisiin seuraavaksi tekemään ja myös miten. Tavoitteena oli myös antaa molemminpuolisen palautetta. 

Keskusteluiden pohjimmaisena tavoitteena oli edistää yhteistyötä ja työilmapiiriä, jopa työhyvinvointia ja tietenkin työmotivaatiota. Pyrin myös löytämään jokaisen projektilaisen kanssa toimivan viestintätavan, miten tavoittaisimme toisemme parhaiten ja etenkin helpoiten. Mielestäni keskustelut onnistuivat hyvin, koska keskusteluissa löytyi mm. monia yhteisiä toiveita siitä, miten olisi mielekästä työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka toimia erityisesti yhdessä, että nämä tavoitteet saavutettaisiin.

-Päivi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti